Ashta Svayam Vyakata Kshetra

Eight places (kshetra) where Vishnu manifested (vyakata) out of himself (svayam).

Tamil Nadu – Srirangam, Srimushnam, Nanguneri.
Andhra Pradesh – Tirupati.
Rajasthan – Pushkar.
Uttarakhand – Badrinath.
Uttar Pradesh – Nimsar.
Nepal – Muktinath.

Shiva too manifestetd himself at twelve places as Jyotirlinga.