Hare Krishna Mantra

The Mahamantra – great Mantra – of the Krishna devotees is a 32-syllable mantra
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.

Shiva’s Mahamantra is the Panchakshara, a five-syllable mantra – Namah Shivaya.