Kushinagar

Buddha, the ninth Avatar of Vishnu died here.