Pragjyotisha

Kingdom of demon Naraka. The capital was Pragjyotishapura.